Výběr navijáku

Tažná síla

Nejdůležitějším kritériem při výběru navijáku, je tažná síla navijáku. Ta je udávaná výrobcem a vztahuje se na první vrstvu lana navijáku, tzn. vrstvu, která je nejblíže bubnu navijáku. Obvykle je na bubnu navinuto více vrstev lana. Na první vrstvu je nejnižší převod a tím vyvine naviják i největší sílu.

Při rozhodnutí jakou minimální tažnou sílu zvolit, vynásobíme celkovou hmotnost vozidla číslem 1,5. Například pro auto vážící dvě tuny, je minimální doporučená tažná síla navijáku 3 tuny. Samozřejmě vždy je nejlepší mít naviják s dostatečnou rezervou, protože auto zapadlé v kopci a blátě zatíží naviják mnohem větší sílou. Pro offroad doporučujeme ze zkušenosti naviják 12000lb.

Převodovky

Lanové navijáky se vyrábějí v zásadě s třemi druhy převodovek. A to se závitovou (šnekovou), ozubenou a planetovou převodovkou navijáku. Každý typ má svoje výhody i nevýhody.

Ozubená převodovka

Tato převodovka navijáku používá pár ozubených kol, větší kolo na ose motoru navijáku a menší na ose samotného navijáku. Tyto převodovky jsou rychlé, ale mají dost vysoký odběr proudu, kvůli nízkému vnitřnímu převodovému tření. Tyto převodovky nepotřebují silnou brzdu při zátěží. Ozubené převodovky se prakticky už u navijáků nepoužívají.

Planetová převodovka

Tento typ převodovky navijáku používá malá planetová kola, podobná jako v automatických převodovkách. Výhodou jsou kompaktní rozměry, nízká hmotnost a cena. Hlavní nevýhodou je, že většina používá brzdu uvnitř bubnu, který se zahřívá při odvíjení lana pod zátěží. Tento typ převodovky používá většina navijáků. Při použití navijáků s planetovou převodovkou je nutné dodržovat časté přestávky na vychladnutí.

Závitová („šneková") převodovka

Šnekový převod je spojený s motorem pomocí ozubeného kola. Navijáky se šnekovou převodovkou jsou výborné i na udržení nákladu, stačí velmi malá brzdící síla. Nevýhodou těchto převodovek je nízká rychlost navijáku. Tyto převodovky se většinou používají u průmyslových navijáků.

Motory

Elektrické navijáky používají dva druhy motorů - s permanentním magnetem, nebo se sériovým vinutím. Důležité je pamatovat, že elektrické navijáky vydrží jen krátkodobé zatížení elektrickým proudem, proto se důrazně doporučuje používat naviják v krátkých intervalech s přestávkami. 15-ti minutová nepřetržitá práce s navijákem bez přestávky na vychladnutí motor prakticky zničí. Motor elektrického navijáku se může spálit i při dlouhodobé práci navijáku bez zatížení..

Lana

Používají se dva druhy lan navijáků. Klasické drátěné lano a syntetické lano. Oba typy mají své výhody i nevýhody

Drátěné ocelové lano

U navijáků nejpoužívanější typ. Ocelová lana jsou odolnější vůči opotřebení, vysokým teplotám a jsou levnější. Na druhou stranu jsou lana náchylnější na poškození při nesprávném navinutí a jsou také těžší. 37m lana navijáku váží cca 13kg..

Syntetické lano

Toto lano se většinou dodává jako doplněk navijáků. Syntetická lana jsou lehčí. 37m lana navijáku s hákem váží cca 2,5kg. Na druhou stranu jsou tyto lana dražší, náchylnější k poškození a teplu. Protože při odvíjení lana navijáku pod tažnou silou vzniká uprostřed bubnu, kde je umístěna brzda, poměrně vysoké teplo, doporučuje se odvíjet lano v kratších intervalech.

Baterie a elektroinstalace

Elektrický naviják potřebuje pro svůj provoz dostatečný přísun elektřiny, který musí zajistit autobaterie. Vhodné je použití co nejsilnější baterie. Pro zvýšení kapacity, je také možné použít dvě paralelně propojené baterie. Napětí by se mělo držet nad 10,5 voltu, prodlouží se tím životnost navijáku.

Někdy se do automobilů montuje druhá baterie, která se používá jen pro naviják, čímž se vyloučí vybití startovací baterie. Další možností je instalace alternátoru s vyšším výkonem. V každém případě je nejlepší používat naviják s nastartovaným motorem.

Důležité je také doporučení výrobců navijáků, montovat odpojovač autobaterie na plusový pól. Elektrické navijáky jsou spínané pomocí solenoidů, které se můžou ve výjimečných případech samovolně spustit. Pomocí odpojovače baterie bude naviják připojen k proudu jen při práci a zabrání se tak možným problémům, např .spálení motoru při nechtěném sepnutí solenoidů..

Upevnění navijáku na vozidlo

Důležité je i umístění navijáku na vozidle. Pokud budete používat naviják na občasné použití a nepředpokládáte třeba použití ve sněhu, vodě, nebo blátě, je možno namontovat naviják pod přední nárazník, ke nenarušuje vzhled vozidla.

Pokud, ale počítáte s použitím navijáku ve sněhu, blátě, či vodě, budete potřebovat jiné umístění navijáku. Naviják by měl být umístěný tak, aby elektrické součásti (elektronika se solenoidy) byly co nejvýše nad zemí. Důležité je také, aby naviják nesnižovat světlou výšku vozidla, nebo nesnižoval nájezdové úhly. K lanu navijáku a ovládání by měl být také co nejlepší přístup. Samozřejmostí je umístění navijáku na montážní desce, která je spojena s pevnou částí vozidla.